Kde okolo cimbalu je plno, kde rozlieva sa dobré víno,
kde nálada je veselá, tam hrá naša kapela!


Kto sme?